Třídní web I. A

Týdenní plán

22. - 25.6.2020

ČJ. - s. 35 - 41

MA. - velkás. 21 - 25

Písanka - s. 15 , 17 , 18 20,21

PRV. - do konce PS

19.6.2020

Čítanka . - s. 33 -34

Prvouka - s. 76 ,77

MA . - velká s. 20,21 /1
        hry na tabuli

 

18.6.2020

ČJ. -  Čítanka s. 30 - 32

Písanka - s. 14

MA. - velká s. 19 a 20 /1

Dnes byl poslední ZOOM , příští týden už nebude fungovat.
Na Alfovi budou testy po celé prázdniny , děti si tam mohou opakovaně procvičovat.
Všichni se můžeme vidět 26.6.2020 při rozdání vysvědčení.

17.6.2020

ČJ. - skládání
        slova  s  DI , TI , NI , DY , TY , NY 
                           BĚ , PĚ VĚ , MĚ
                           DĚ , TĚ ,NĚ
                  hry na tabuli na totéž
                 oprava diktátu

MA.- velká s. 18

Písanka  - s. 13 a 28
----------------------------------------------------------------------------------
Organizace posledního týdne školy :

PO - ČT. se budou ještě trochu učit
PÁ. - ráno v 8 hod zadem do školy jen děti. !!!
- první hodinu si rozdáme vysvědčení - konec v 8 :45 hod
- k jídlu po vysvědčení bude HAMBURGER-
NEBO SI HO SNÍ VE ŠKOLE A MOHOU BÝT DÁLE NORMÁLNĚ V DRUŽINĚ
Do třídy mohou i ti žáci , kteří teď  nechodí ,  ale musí přinést prohlášení, že jsou zdraví.( ke stažení na stránkách školy ze 3.6.2020 )
Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy ( po domluvě tel : 281930136 )
 

16.6.2020

ČJ. - Písanka s. 10
     psali jsme diktát

MA.- velká s. 17
      hry na číselné ose

PRV. - Léto s. 75
         opakování  měsíce a hodiny
      
zítra -  písmenka a číslice

Novinky

Poděkování

Dobrý večer,
moc Vám všem děkuji za krásné dárky. Udělaly mi radost.
Krásné vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce přeje Hanka Hubáčková.