Třídní web I. A

Týdenní plán

6.12.2019

ČJ. - s. 30 , 31
     číst i  32 nevyplňovat

Psaní - s. 19
        trénovat slova

Ostatní hodiny dokončovali výrobky.
Těšíme se na Vás zítra od 14 hod.

4.12.2019

ČJ. - skládání , slov, jedn.vět podle slabikáře   
        je nutné aby ve středu nosili jen desky s písmenky !

MA. - skládání příkladů z trojice čísel 2 +a 2 -  
         číselné řady, porovnávání čísel , počty do 7
         je nutné ,aby nosili ve středu jen číslice

SOBOTA 7.12. vánoční trhy v hale 2. stupně  14 - 17 hod
              Kdo může půjčí nám prosím děti , aby svoje výrobky prodávaly.  Děkujeme
              Děti tam mohou být s námi celou dobu nebo jak dlouho vydrží .
              V 15 hod je vezme dcera do parku , aby se podívaly na příjezd Mikuláše .
              Do pekla jen s rodiči !
             Děkuji za pochopení .
             Doufám , že příjdete v hojném počtu .

2.12.2019

ČJ. - s. 28 číst po slabikách tvořit věty
     s. 29 - vystříhat     j , ja , je , ji , jo , ju i dlouhé

MA. - s. 39 , 41 - číslo 7 , 40 ještě né !
       počítat + , - do 7 s názornými pomůckami
    ( tužky , autíčka , lego , zvířátka )

PS. - s 18       t  cvičit -  ta  , to , te , tu - vázaným psacím písmem
     ořezat tužky , netlačit

Děkujeme moc  za vánoční strom i ozdoby
Je nádherný.

29.11.2019

ČJ. - s. 27 číst po slabikách slova , celé věty
              skládat , říkat význam slov

PRV. - s. 31 , 32 / 1

Psaní - s. 17
          trénovat velikost  t , malé psací je o polovinu vetší než  a, o , u , i

MA. - počítat hbitě  , + - ,  do 6 , když tak názorně ukázovat na drobných předmětech

28.11.2019

ČJ. - s. 24 - 26 číst nahlas po slabikách , skládat slova , věty

MA. - s. 38 , 39 / 1,2,3 , počítat rychle + , - , do 6

Psaní - s. 16
        trénovat do krtka umí , mú , mů
       vázaným psacím pismem